Tarihçe

Geçmişten bugüne Has Vida.

1969
Has Vida İstanbul’da 150 metrekare bir alanda ve 4 makine ile kuruldu.
1975

Hasan Tahsin Karaağaçlı tarafından satın alınan firmamız, marka ismini ‘Has Vida’ olarak değiştirerek; fabrikaların isteğine göre tasarlanan özel, standart dışı vida ürünleri de üretmeye başladı.

1989

Büyüyen müşteri istekleri ve artan üretimi üzerine yine 400 metrekarelik bir alana taşındı.

1997

2100 metrekarelik bir tesis yaratarak; yeni fabrikaya geçildi.

1998

Vidanın yanında, cıvata ve özel parça ürünler için yatırımlar yapıldı. Yapılan stratejik hamle ile, Has Vida tüm üretim sistemlerini; sadece fabrikalarda ihtiyaç olan özel bağlantı elemanları ihtiyaçlarını temel alan üretim ve kalite stratejileri oluşturuldu.

2001

Hammadde metal ve üretilen ürünün kalitesini güvence altına almak için envanterine birçok kalite cihazı eklenerek, ilk kalite laboratuarı kuruldu.

2002
Almanya’ya ilk sevkiyat yapılarak, Avrupa’nın sanayi öncülerinden olan bir ülkeyle ihracat serüveni başladı.
2003

İlk patentli ürün başvurusu yapıldı.

2006
Teknolojik gelişmelere ve robotlaşan otomatik montaj hatlarına hizmet vermek için; %100 kameralı optik seçme makineleri yatırımları yapıldı.
2008

ERP destekli yönetim modeline geçiş yapılarak dijitalleşmedeki ilk stratejik adım atıldı.

2011

Yükselişteki global talep hacmine cevap verebilmek için Tuzla’da İstanbul’da 5200 metrekarelik bir üretim tesisine taşındı.

2013

Toplamda %40 ihracata ulaşarak (Avrupa Birliği bölgesine ihracat oranı, toplamın %60’ı olmak üzere) global pazardaki payını arttırdı.

2017

Atılım Üniversitesi ile protokol imzalayarak, akademi dünyası ile ilk stratejik işbirliğini başlattı.

2019

Gebze’de 12500 metrekarelik bir üretim tesisine taşındı.

2020

Dijitalleşen dünyada, 2 yıllık kavramsal tasarım sürecinin sonucu olarak; barkod ve kiosklarla tam entegrasyonlu bir şekilde operasyon bazında lot takibini yapıldığı SAP programı kullanılmaya başlandı.

2022

Ltd.Şti ünvanından A.Ş ünvanına geçiş yaptı. 2020 yılından beri var olan icra kurulu ve yönetim kurullarının sorumlulukları artarken; kurumsal sürdürülebilirlikte önemli bir adım atıldı.

2023

Mart ayında, AR-GE Merkezi, Sanayi Bakanlığı tarafından onaylanarak, 2021’de başlatılan Ar-ge nin kurumsallaşma süreci önemli bir seviyeye gelmiş oldu.