Tarihçe

Geçmişten bugüne Has Vida

1969

Has Vida, İstanbul’da 150 metrekare bir alanda 4 makine ile kuruldu.

1975

Hasan Tahsin Karaağaçlı tarafından satın alınan firmamız, marka ismini “Has Vida” olarak değiştirerek; fabrikaların isteğine göre tasarlanan özel ve standart dışı vida ürünleri de üretmeye başladı.

1989

Artan müşteri talepleri ve üretimdeki büyüme üzerine, 400 metrekarelik bir alana taşındı.

1997

2.100 metrekarelik bir tesis yaratılarak yeni fabrikaya geçildi.

2001
Ürün kalitesini güvence altına almak adına, ilk kalite laboratuvarı kuruldu. Envanterinde birçok kalite kontrol cihazı barındıran bu laboratuvar sayesinde ürünün, hammadesinden başlayarak tüm özellikleri detaylı bir biçimde denetlenebilir hale geldi.
2002
Almanya’ya ilk sevkiyat yapılarak, Avrupa’nın sanayi öncülerinden olan bir ülkeyle ihracat serüveni başladı.
2003

İlk patentli ürün başvurusu yapıldı.

2006
Teknolojik gelişmelere ve robotlaşan otomatik montaj hatlarına hizmet vermek için; %100 kameralı optik seçme makineleri yatırımları yapıldı.
2008

ERP destekli yönetim modeline geçiş yapılarak dijitalleşmedeki ilk stratejik adım atıldı.

2011

Yükselişteki global talep hacmine cevap verebilmek için İstanbul, Tuzla'da 5.200 metrekarelik bir üretim tesisine taşındı.

2013
İhracat oranını %40’a yükselterek, global pazardaki payını artırdı. Avrupa Birliği ülkelerine yapılan satış, toplam ihracatın %60’ını oluşturmaktaydı.
2017

Atılım Üniversitesi ile protokol imzalayarak, akademi dünyası ile ilk stratejik işbirliğini başlattı.

2019

Gebze’de 13.400 metrekarelik bir üretim tesisine taşındı.

2020

Dijitalleşen dünyada, 2 yıllık kavramsal tasarım sürecinin sonucu olarak; barkod ve kiosklarla tam entegrasyonlu bir şekilde operasyon bazında lot takibini yapıldığı SAP programı kullanılmaya başlandı.

2022

Ltd.Şti ünvanından AŞ ünvanına geçiş yaptı. 2020 yılından beri var olan icra kurulu ve yönetim kurullarının sorumlulukları artarken; kurumsal sürdürülebilirlikte önemli bir adım atıldı.

2023
2021’de alınan karar doğrultusunda, AR-GE’ye yatırım yapıldı. Kurumsallaşan ve büyüyen AR-GE birimimize, 2023 yılının mayıs ayında Sanayi Bakanlığı tarafından AR-GE Merkezi statüsü verildi.